Produkt dnia

Dynafit Manaslu Ski Dynafit Manaslu Ski 1 609,30 zł 2 299,00 zł

FISCHER Pure FISCHER Pure 1 059,00 zł

Dynafit Baltoro 2.0 Lady ski Dynafit Baltoro 2.0 Lady  ski 1 259,30 zł 1 799,00 zł

Rower Merida Big Seven 800 Rower Merida Big Seven 800 5 243,00 zł 7 490,00 zł

Producenci

Zaloguj się

Regulamin

Regulamin

Regulamin

 

Regulamin korzystania z serwisu Locales.pl

1. Zamówienia.

Zasady zamawiania towaru dotyczą transakcji zawartych drogą elektroniczną za pomocą sklepu na stronie Locales.pl
formularz dostępny na stronie Locales.pl. Warunkiem złożenia zamówienia w pierwszym przypadku jest dodanie do koszyka zamawianego towaru, a następnie wypełnienie dostępnego formularza oraz wpisanie wymaganych w nim danych. Zamówienie jest wiążące dla stron dopiero po jego potwierdzeniu przez obsługę Locales.plLocales.pl część towarów sprowadza pod złożone zamówienia. W przypadku braku możliwości sprowadzenia towaru klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie przez obsługę Locales.pldrogą e-mailową na podany przy rejestracji adres lub telefonicznie. Zamówienia bez pełnej nazwy oraz adresu zamawiającego nie będą realizowane.

2. Termin realizacji.

Towar będący na stanie Locales.pl jest wysyłany w ciągu 3 dni roboczych od złożenia zamówienia, chyba że w opisie towaru jest sprecyzowany inny, dłuższy termin realizacji - bądź klient zostanie o tym fakcie poinformowany po złożeniu zamówienia. Istnieje również możliwość, iż towar zostanie sprzedany w sklepie stacjonarnym i nie zawsze stan magazynowy jest jednakowy ze stanem rzeczywistym. W związku z tym należy się uprzednio skontaktować z sklepem o dostępności danego towaru.

3. Ceny.

Wszystkie ceny znajdujące się na stronie sklepu Locales.pl są cenami brutto. Do ceny doliczane są koszty związane z wysyłką i ewentualnym pobraniem zgodnie z taryfami obowiązującymi u poszczególnych przewoźników. Ceny promocyjne wybranych artykułów będą dla nas obowiązujące, jeżeli w dniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia będą na stronie internetowej Locales.pl Ceny w sklepie internetowym mogą się różnić od cen w sklepie stacjonarnym.

4. Wysyłka i dostawa towaru oraz warunki płatności.

Sklep Locales.pl wysyła zamówiony towar kurierem DHL i nalicza opłaty wg cennika firmy realizującej przesyłkę. Koszt wysyłki ponosi Zamawiający, dotyczy to także zwrotu towaru.

W przypadku przedpłaty zamówienie jest realizowane w momencie zaksięgowania wpłaty na koncie. Przy płatności gotówką przy odbiorze i zamówieniu powyżej 1000 zł brutto, wymagamy przedpłaty w wysokości 20% zamawianego towaru, chyba że zamawiający ustali inaczej z obsługą Locales.pl.

Możliwy jest odbiór osobisty w KOSAKOWIE po wcześniejszym ustaleniu z obsługą Locales.pl. Do wszystkich dokonanych w naszym sklepie zakupów dołączamy dowód zakupu w postaci faktury VAT lub paragonu fiskalnego.

 

Koszt wysyłki kurierem DHL na terenie Polski w sklepie www.Locales.pl (do 30kg):

 

Opłata przelewem - wysyłka 20 zł

Opłata za pobraniem - wysyłka 30 zł

 

5. Zwroty.

Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z póz. zm.) W okresie 10 dni od dostarczenia zamówionego towaru, klient ma prawo do jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów. Produkt należy odesłać wraz z dokumentem zakupu. Zwrot musi być udokumentowany korektą dokumentu sprzedaży. Korekta faktury VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami musi być podpisana przez Klienta zwracającego towar. W przypadku zwrotu towaru zakupionego na fakturę - towar należy odesłać do nas nie dołączając dowodu zakupu (faktury VAT). Po otrzymaniu towaru - do Zamawiającego wysyłana jest korekta faktury VAT. Musi być ona czytelnie podpisana przez Zamawiającego (odbiorcę faktury VAT) i odesłana do naszej firmy. Otrzymanie towaru i podpisanej korekty warunkuje możliwość przyjęcia zwrotu na stan magazynu i zwrot pieniędzy za zwrócony towar. Gwarantujemy zwrot wartości produktu - przelewem lub przekazem pocztowym. Powyższe postanowienia nie mają wpływu na prawa ustawowe klienta.6. Reklamacje

Jeżeli kupujący nie jest osobą fizyczną, która nabywa produkty w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, to do umowy sprzedaży stosuje się przepisy kodeksu cywilnego o sprzedaży. Reklamacje i roszczenia z tytułu wad produktu (rzeczy) mogą być zgłaszane zgodnie z tymi przepisami.

W przeciwnym razie do umowy sprzedaży stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i o zmianie Kodeksu cywilnego. Reklamacje i roszczenia z tytułu niezgodności produktu (towaru) z umową mogą być zgłaszane zgodnie z tymi przepisami. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, to kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Nieodpłatność naprawy i wymiany oznacza, że Locales.pll ma również obowiązek zwrotu poniesionych przez kupującego kosztów. Jeżeli kupujący, z przyczyn określonych w zdaniu trzecim, nie może żądać naprawy ani wymiany, albo jeżeli Locales.pl nie zdołała uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, to kupujący ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Od umowy nie może odstąpić, jeżeli niezgodność z umową jest nieistotna. Kupujący traci uprawnienia przewidziane w ustawie z dnia 27 lipca 2002 art.8, jeżeli przed upływem 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności produktu (towaru) z umową nie zawiadomi o tym Locales.pl Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

Reklamacje – w tym w szczególności roszczenia o naprawę albo wymianę zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o ile istnieją, a ustawa ta ma zastosowanie – należy składać w formie pisemnej.

 

Przed podpisaniem dokumentów dostawy i ich przekazaniem przewoźnikowi Kupujący jest zobowiązany sprawdzić czy podczas przewozu Towaru nie nastąpiło uszkodzenie Towaru, w tym czy nie doszło do uszkodzenia opakowania lub uszkodzenia taśmy firmowej. Klient ma zawsze prawo otworzyć i sprawdzić zawartość paczki przy Kurierze. W przypadku stwierdzenia, iż doszło do uszkodzenia Towaru i/lub opakowania Towaru, Kupujący jest zobowiązany sprawdzić Towar pod względem ilościowym, a ewentualne zastrzeżenia zgłosić na piśmie, natychmiast przewoźnikowi sporządzając stosowny protokół, pod rygorem nieuznania reklamacji przez sprzedawcę.

 

8. Odpowiedzialność odszkodowawcza

Odszkodowanie za naruszenie obowiązków wynikających z umowy należy się w wypadkach przewidzianych w obowiązujących przepisach. To samo dotyczy odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Należy przestrzegać wszelkich wskazówek zamieszczonych na opakowaniach lub pojemnikach. Locales.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia produktów niezgodnie z tymi wskazówkami ani za skutki niezastosowanie się do tych wskazówek.

7. Ochrona danych osobowych.

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 833) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

Uzyskane w trakcie składania i realizacji zamówienia dane osobowe gromadzone są w naszej bazie danych klientów i nie są w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, firmom czy organizacjom.8. Polityka prywatności

W dniu 22 marca 2013 roku - weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo telekomunikacyjne, która reguluje m. in. problem Cookies, zwanych po polsku ciasteczkami (są to niewielkie pliki tekstowe, które przeglądarka może wykorzystać do wygenerowania zawartości strony). Zmiany wprowadzone w Polsce wynikają z procesu dostosowywania polskich przepisów do norm wyznaczonych przez Unię Europejską. 

W związku z powyższym, informujemy, że sklep internetowy www.Locales.pl na oprogramowaniu MaxShop wykorzystuje Cookies w celu gromadzenia niezbędnych informacji związanych z jego działaniem. Ciasteczka w sklepie internetowym przechowują tylko te informacje, które mają bezpośredni wpływ na jego prawidłowe działanie i dostarczenie odpowiedniej funkcjonalności ułatwiającej dokonywanie zakupów. Zebrane informacje wykorzystywane są do podtrzymywania sesji zalogowanego klienta, aby nie musiał po każdym odświeżaniu strony ponownie wpisywać danych logowania. Informujemy również, że loginy i hasła oraz inne podawane dane osobowe nie są przechowywane w plikach Cookies. Pliki Cookies zbierają również informacje na temat oglądalności produktów. W sklepie internetowym mogą być również wykorzystywane pliki Cookies partnerów, umożliwiające personalizację działalności reklamowej, zbierające statystyki oglądalności, zwiększające funkcjonalność sklepu oraz ułatwiające sklepowi rozliczenia z dostawcami dodatkowych usług.

Program sklepu internetowego może wysyłać do Państwa urządzenia pliki Cookies na kilka sposobów oraz w różnorodnych celach w tym w szczególności w celu:
- umożliwienie i usprawnienie podstawowego działania sklepu na różnych podstronach i podczas wielu sesji przeglądarek,
- zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania sklepu internetowego,
- uproszczenia korzystania ze sklepu w tym utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
- monitorowania i analizowania oraz ulepszanie działania i efektywności sklepu internetowego w tym tworzenia statystyk oglądalności podstron sklepu,
- dostosowania i optymalizacji sklepu do potrzeb Użytkowników oraz innych osób korzystających ze stron sklepu.

W sklepie internetowym wykorzystywane są Cookies czasowe, ulegające usunięciu po zamknięcia okna przeglądarki internetowej, jak i Cookies trwałe, zapisywane w urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze sklepu internetowego na określony czas. W każdym momencie Użytkownicy sklepu samodzielnie mogą wyłączyć lub zmienić obsługę ciasteczek w swojej przeglądarce, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. W tym celu, w zależności od typu oprogramowania (przeglądarki internetowej) należy wejść w ustawienia prywatności i dokonać odpowiedniej konfiguracji. Czas ważności plików Cookies jest z góry określony przez sklep, jednakże indywidualne ustawienia przeglądarki internetowej mogą modyfikować ten parametr. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików Cookies może spowodować nieprawidłowe działanie komponentów sklepu oraz brak możliwości dokonywania zakupów. Korzystanie z cookies ułatwia korzystanie z wszystkich funkcji sklepu i ułatwia złożenie zamówienia.

 

9. Postanowienia końcowe.

Treść Sklepu Internetowego Locales.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym sposób i zasady składania zamówień. Firma Locales może w każdym czasie zmienić niniejszy regulamin przez udostępnienie w Serwisie jego nowej wersji. Zmiana obowiązuje od 3. dnia po dniu zastąpienia starego regulaminu nowym, chyba że nowy regulamin przewiduje późniejsze wejście w życie zmiany. Locales zawiadomi o wprowadzeniu zmiany, zamieszczając odpowiednią informację w Serwisie pod linkiem „Regulamin“ przez okres miesiąca. Do ofert złożonych w okresie obowiązywania starego regulaminu i do umów zawartych na podstawie takich ofert stosuje się stary regulamin. Dokonanie zamówienia w Locales.pl jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. Wszystkie wymienione produkty, nazwy i loga są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Cenniki do pobrania

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Statystyki

Produktów:
633
Kategorii:
131
Nowości:
0
Promocje:
123

Waluty

Wersje językowe

Sklep jest w trybie podglądu
{nocache:eda72ee35bcb33232ce0143c2c6601ba#0}
Sklep internetowy Shoper.pl